Η Πράσινη Οπτική για τις Εξορύξεις

Παρεμβάσεις των Οικολόγων Πράσινων

Απαντητικό υπόμνημα επί της εισήγησης της ομάδας του ΤΕΕ/ΤΚΜ

Tags: ,

Η απάντηση των μηχανικών της «Ελληνικός Χρυσός» στο υπόμνημα που υπέβαλλε το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας για την ΜΠΕ της «Ελληνικός Χρυσός»

Leave a reply