Η Πράσινη Οπτική για τις Εξορύξεις

Παρεμβάσεις των Οικολόγων Πράσινων

Απόψεις του ΤΕΕ/ΤΚΜ επί της ΜΠΕ του έργου « Μεταλλευτικές – Μεταλλουργικές εγκαταστάσεις Μεταλλείων Κασσάνδρας της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ» ΑΕ

Tags: ,

Οι απόψεις των μηχανικών του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας για την ΜΠΕ της «Ελληνικός Χρυσός»

Leave a reply