Η Πράσινη Οπτική για τις Εξορύξεις

Παρεμβάσεις των Οικολόγων Πράσινων

Καταστροφή πηγών από τη μεταλλουργία χρυσού

Tags: ,

72264-petrenia_panoramaΕρώτηση του Μ. Τρεμόπουλου για το σχεδιαζόμενο φράγμα Πετρένια στη Χαλκιδική

Το θέμα του σχεδιαζόμενου φράγματος «Πετρένια» στη Χαλκιδική φέρνουν οι Οικολόγοι Πράσινοι στο Ευρωκοινοβούλιο,  με ερώτηση του ευρωβουλευτή Μιχάλη Τρεμόπουλου.

Πρόκειται για ένα περιττό έργο υδροδότησης, αφού η περιοχή για την οποία προορίζεται έχει πλήρη επάρκεια σε νερό από τις πηγές του όρους Κακάβου, όπως αποδεικνύουν μελέτες του ΙΓΜΕ. Μόνος λόγος γι’ αυτό το έργο κόστους 45 εκ. ευρώ, είναι να αντισταθμίσει την καταστροφή των πηγών του Κακάβου από τη δραστηριότητα της «Ελληνικός Χρυσός Α.Ε.», που περιγράφεται και στην τοποθέτηση του ΤΕΕ Κ. Μακεδονίας επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τα

σχεδιαζόμενα έργα επέκτασης της μεταλλευτικής δραστηριότητας στην περιοχή.

Οι Οικολόγοι Πράσινοι έχουν διατυπώσει με πολλούς τρόπους την τεκμηριωμένη αντίθεσή τους στην προώθηση της μεταλλουργίας χρυσού, παρενέργεια της οποίας είναι και το φράγμα Πετρένια. Πέρα από τις μη αναστρέψιμες περιβαλλοντικές επιπτώσεις που οι εξορύξεις θα προκαλέσουν σε μια περιοχή μοναδικού φυσικού πλούτου, θα καταστρέψουν και κάθε άλλη τοπική οικονομική δραστηριότητα, με εξαιρετικά αμφίβολο αντίβαρο τόσο για την τοπική όσο και για την εθνική οικονομία. Σε μια περίοδο που η κυβέρνηση επιχειρεί να παρουσιάσει τις ανταλλαγές μετοχών μεταξύ Ελλήνων και Αράβων επιχειρηματιών ως δικό της επίτευγμα προσέλκυσης ξένων κεφαλαίων, είναι καιρός όλες οι πολιτικές δυνάμεις να τοποθετηθούν ξεκάθαρα απέναντι στον παραλογισμό της μεταλλουργίας χρυσού.   (more…)

Παράνομη παραχώρηση δικαιωμάτων εξόρυξης χρυσού στο Krumovgrad στη Βουλγαρία /E-006936/2011)

Tags: ,

Η βουλγαρική κυβέρνηση παραχώρησε για διάστημα 30 ετών δικαιώματα στην Dundee Precious Metals, μια εταιρεία με έδρα τον Καναδά, και στο υποκατάστημά της στη Βουλγαρία, την Balkan Mineral and Mining, για εξόρυξη χρυσού στο Ada Tepe, κοντά στο Krumovgrad.

Η Βουλγαρία συνέταξε έγγραφο επισκόπησης(1) των σημαντικών θεμάτων διαχείρισης των υδάτων που εντοπίζονται στην υπολεκάνη απορροής του ποταμού Έβρου, ζήτησε τη γνώμη του ενδιαφερόμενου μέρους για αυτά και προσκόμισε στην Επιτροπή αντίγραφο του εν λόγω εγγράφου. Σύμφωνα με αυτήν την επισκόπηση, η Βουλγαρία αναγνωρίζει ότι οι εξορυκτικές δραστηριότητες (συμπεριλαμβανομένων αυτών στην περιοχή του Krumovgrad) αποτελούν μία από τις μεγαλύτερες πηγές βιομηχανικής ρύπανσης στην υπολεκάνη απορροής του ποταμού Έβρου. Επιπλέον, επισημάνθηκε ότι οι υδάτινες μάζες κατάντη του χρυσωρυχείου του Ada Tepe διατρέχουν τον κίνδυνο να μην πληρούν τα πρότυπα ποιότητας έως το 2015. (more…)

Προσχηματική η διαβούλευση για την “ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΑΕ”

Tags: ,

Παραβίαση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας καταγγέλλουν οι Οικολόγοι Πράσινοι

Βάναυση παραβίαση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας και της Σύμβασης του Άαρχους, αποτελεί η διαδικασία και το πλαίσιο διαβούλευσης που έχει επιβάλει το ελληνικό υπουργείο Περιβάλλοντος για την επένδυση της εταιρίας «Ελληνικός Χρυσός Α.Ε.» στη Βορειοανατολική Χαλκιδική. Όπως καταγγέλλουν οι Οικολόγοι Πράσινοι με γραπτή ερώτηση του Μιχάλη Τρεμόπουλου στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο:

  • Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της εταιρίας για το έργο, κατατέθηκε στην αυτοδιοίκηση της περιοχής μόλις 10 ημέρες πριν τις δημοτικές εκλογές, με ασφυκτική προθεσμία γνωμοδότησης. Η Μελέτη παραδέχεται ότι οι επιπτώσεις στο περιβάλλον θα είναι εξαιρετικά σοβαρές.
  • Η Γενική Γραμματέας του υπουργείου Περιβάλλοντος παρουσίασε από την αρχή ως ειλημμένη  την απόφαση να προχωρήσει το έργο, και περιόρισε το αντικείμενο της διαβούλευσης στον κατά το δυνατόν περιορισμό των επιπτώσεων.
  • Οι ασφυκτικές προθεσμίες επέβαλαν να δοθεί η γνωμοδότηση για τη Μ.Π.Ε. από το απερχόμενο Νομαρχιακό Συμβούλιο Χαλκιδικής, του οποίου η θητεία ουσιαστικά έχει λήξει και οι δικαιοδοσίες του περιορίζονται στη διαχείριση επειγουσών υποθέσεων, και όχι από τις νεοεκλεγμένες δημοτικές και περιφερειακές αρχές.

(more…)

Παρέμβαση της Κομισιόν για ρύπανση παραποτάμων του Έβρου στη Βουλγαρία

Tags: , , ,

Απάντηση του Επιτρόπου Περιβάλλοντος σε ερώτηση του Μιχ. Τρεμόπουλου. Εξηγήσεις θα ζητήσει η Κομισιόν για τη διασυνοριακή ποτάμια ρύπανση

Πληροφορίες και εξηγήσεις από τις βουλγαρικές αρχές θα ζητήσει η Κομισιόν για τη ρύπανση της λεκάνης απορροής του Έβρου στη Βουλγαρία και ιδιαίτερα των παραποτάμων Chepelarska, Topolnitsa και Medetska, στα πλαίσια της εφαρμογής της οδηγίας πλαίσιο για τα νερά, και ενδεχομένως να προβεί σε λήψη μέτρων.

Αυτό αναφέρει σε απάντησή του ο νέος Επίτροπος Περιβάλλοντος κ. Potočnik προς τον ευρωβουλευτή των Οικολόγων Πράσινων Μιχάλη Τρεμόπουλο, που είχε καταθέσει στο ευρωκοινοβούλιο γραπτές ερωτήσεις για τα θέματα αυτά. Στην απάντηση σημειώνεται ότι η Επιτροπή έχει υπόψη της το πρόβλημα και ότι «θα αποφασίσει κατά πόσον χρειάζεται η λήψη μέτρων, βάσει της απάντησης του βουλγαρικών αρχών». Και οι τρεις σχετικές ερωτήσεις του Μ. Τρεμόπουλου είχαν κατατεθεί μετά από αίτημα βουλγαρικών περιβαλλοντικών οργανώσεων και σε συνεργασία μαζί τους.

Σχολιάζοντας την απάντηση, ο Μ. Τρεμόπουλος δήλωσε: «Η απάντηση του Επιτρόπου Περιβάλλοντος δείχνει ότι οι εξορυκτικές δραστηριότητες στη γειτονική χώρα δεν λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και των υδάτινων αποδεκτών. Αυτό ισχύει και σε περιπτώσεις που έχει σταματήσει η εξόρυξη, αλλά συνεχίζουν να υπάρχουν επιβαρυμένες απορροές. Τα θέματα αυτά αφορούν άμεσα και την Ελλάδα, καθώς το περιβάλλον δε γνωρίζει σύνορα. Και γνωρίζουμε, βεβαίως, ότι σοβαρά ζητήματα με εξορυκτικές επιχειρήσεις και τις περιβαλλοντικές τους επιπτώσεις αντιμετωπίζουμε και στη δική μας χώρα». (more…)

Διευκρινήσεις από τη Βουλγαρία ζητά η Κομισιόν για τη μονάδα κυάνωσης χρυσού στο Κάρτζαλι

Tags: , , ,

Απάντηση  του νέου Επιτρόπου  Περιβάλλοντος στον Μ. Τρεμόπουλο

«Έχει ζητηθεί από τις Βουλγαρικές  αρχές να καταθέσουν αναφορά για  την εφαρμογή της Οδηγίας 2006/21/EC για τη συγκεκριμένη περίπτωση και ιδιαίτερα σχετικά με το ζήτημα της δημόσιας διαβούλευσης», δηλώνει ο νέος Επίτροπος Περιβάλλοντος κ. Potočnik στην επίσημη απάντησή του σε ερώτηση του ευρωβουλευτή των Οικολόγων Πράσινων Μιχάλη Τρεμόπουλου. Ο τελευταίος με ερώτησή του στα τέλη Ιανουαρίου είχε θέσει το θέμα της μονάδας κατεργασίας χρυσού με κυάνιο, που ετοιμάζεται να λειτουργήσει στην πόλη Kardjali της Βουλγαρίας. Η ερώτηση κατατέθηκε σε συνεργασία με Βουλγαρικές περιβαλλοντικές οργανώσεις, ενώ για το θέμα είχαν εκφραστεί έντονες ανησυχίες και από την αυτοδιοίκηση της Ροδόπης και του Έβρου.

Ο Μιχάλης Τρεμόπουλος δήλωσε ότι «η απάντηση του νέου Επιτρόπου Περιβάλλοντος έχει θετικά στοιχεία. Ωστόσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οφείλει να εξετάσει συνολικότερα το ζήτημα της εξόρυξης χρυσού με κυάνιο. Με άλλη ερώτηση έχω θέσει θέμα πανευρωπαϊκής απαγόρευσης της χρήσης κυανίου στην εξόρυξη χρυσού, ενώ βρίσκομαι ήδη σε συνεννόηση και με ευρωβουλευτές από την Ουγγαρία για κοινές πρωτοβουλίες. Ας μην ξεχνάμε βέβαια ότι και στην Ελλάδα έχουμε επιχειρήσεις που διεκδικούν την εκμετάλλευση κοιτασμάτων χρυσού με χρήση κυανίου, ενώ τεχνητές λίμνες με απόβλητα κυανίου έχουν μείνει κληρονομιά για τις επόμενες γενιές στη ΒΑ Χαλκιδική, για την αντοχή των οποίων σε έντονα καιρικά φαινόμενα  υπάρχουν πολλές ανησυχίες».