Η Πράσινη Οπτική για τις Εξορύξεις

Παρεμβάσεις των Οικολόγων Πράσινων

Επικαιροποίηση χωροταξικού ΑΜΘ και στο βάθος…χρυσός;

Tags: ,

6999396853_efa880a43a_b

Ο χωροταξικός σχεδιασμός σε επίπεδο περιφέρειας όσο και η επικαιροποίησή του αποτελούν βασικό εργαλείο για την αντιμετώπιση συγκρούσεων στη χρήση των φυσικών πόρων και του χώρου. Έτσι από την απόφαση έγκρισης του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της  Ανατολικής Μακεδονία και Θράκης όπου αναφέρει  στο εδάφιο 233 (ΦΕΚ 1471 Β 09.10.2003) για τις εμφανίσεις επιθερμικού χρυσού στη Θράκη ότι “Η εκμετάλλευση των αποθεμάτων μπορεί να είναι προβληματική για την Περιφέρεια, κυρίως για λόγους αναπότρεπτης βλάβης στο περιβάλλον. Δεν υπάρχουν οικονομικά βιώσιμες μέθοδοι αντιμετώπισης της ισχυρά οχλούσας ρύπανσης” περάσαμε στο σημείο να τεθούν στην εν εξελίξει διαβούλευση (Α1 στάδιο) στην ιστοσελίδα της ΠΑΜΘ χάρτης όπου εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα ετέθησαν ως δήθεν “εγκεκριμένες μεταλλευτικές περιοχές“.  Χρυσός και χαλκός είναι οι …συνήθως ύποπτοι.

Διαβάστε αναλυτικά τις έγγραφες παρατηρήσεις της “Οικολογία Αλληλεγγύη” που στάλθηκαν στη διαβούλευση.

Παρατηρήσεις στη Μελέτη Αξιολόγησης Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού & Αειφόρου Ανάπτυξης Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης ΑΜΘ (Φάση Α, στάδιο Α1)

Το ζήτημα του χωροταξικού σχεδιασμού είναι θεμελιώδες. Αποτελεί τον κύριο πυλώνα κάθε ολοκληρωμένης στρατηγικής για την ισόρροπη κατανομή των δραστηριοτήτων στον γεωγραφικό χώρο, για να εξασφαλιστεί η βιώσιμη ανάπτυξη, η κοινωνική συνοχή, η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων, η δικαιοσύνη μεταξύ  των ανθρώπων. Είναι βασικό εργαλείο για την αντιμετώπιση συγκρούσεων στη χρήση των φυσικών πόρων και του χώρου. Στο κείμενο που ακολουθεί αντιμετωπίζουμε κάποια μόνο από τα θέματα που τίθενται λόγω του περιορισμένου χρόνου που δόθηκε.

Θετικά και αρνητικά σημεία της μελέτης Αξιολόγησης

Γενικά διαπιστώνουμε αρκετά θετικά στη μελέτη Αξιολόγησης η οποία συνέλλεξε και περιλαμβάνει επικαιροποιημένα στοιχεία σε αρκετούς τομείς καταγραφής,  εκτιμά τις κοινωνικές, οικονομικές και θεσμικές εξελίξεις στη χώρα μας,  επιμένει στο πρότυπο της βιώσιμης ανάπτυξης του ισχύοντος από το 2003 Χωροταξικού της ΠΑΜΘ και ότι ανακλώνται οι ανησυχίες που έχουν εκφραστεί από  την τοπική κοινωνία, τους θεσμοθετημένους φορείς, την Τοπική Αυτοδιοίκηση π.χ. για τις επιχειρούμενες «επενδύσεις» σε μεταλλεία χρυσού.

– Δεν μπορούμε παρά να ξεκινήσουμε από το Χάρτη Ε.1.2 -που περιλαμβάνεται στο τεύχος 4- και με τις απεικονίσεις επί χάρτου των στοιχείων της ενότητας  Συγκεντρώσεις και ευρείες ζώνες ανάπτυξης δραστηριοτήτων για τον τομέα της εξόρυξης.

Καταρχήν αναφέρονται στο χάρτη πολλές εγκεκριμένες μεταλλευτικές περιοχές σε όλες τις ΠΕ της Περιφέρειας, γεγονός που δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, τουλάχιστον για την πλειονότητα των περιπτώσεων (για να μην είμαστε απόλυτοι). Είναι διαφορετική διαδικασία/ νομοθεσία/ περιορισμοί κλπ για τους ερευνητέους μεταλλευτικούς χώρους από το δημόσιο και διαφορετική ο χαρακτηρισμός μιας συγκεκριμένης περιοχής ως μεταλλευτική (αρθ. 142 του Ν 210/73 ΦΕΚ 277/Α΄/5-10-1973). Ως εκ τούτου πρέπει να διορθωθεί το υπόμνημα στο Χάρτη.

Δεν είναι καθόλου σαφές ποιο είναι το καθεστώς που ισχύει για τα μεταλλεία, τα λατομεία μαρμάρου, τα λατομεία αδρανών υλικών, τα μεταλλεία βιομηχανικών ορυκτών που τίθενται σημειακά στον Ε.1.2.  και μάλιστα σε φάση καταγραφής των δεδομένων του χωροταξικού σχεδιασμού (Α1 φάση). Έτσι μπαίνουν μια σειρά από εύλογα ερωτήματα τα οποία τα παραθέτουμε για να διερευνηθούν αρχικά από την Περιφέρεια/ Γραφεία χωροτακτών/ Δ/νση Χωροταξίας ΥΠΕΚΑ και να γίνουν οι απαραίτητες εξηγήσεις και διορθώσεις/ επικαιροποιήσεις.

Έτσι, τα σημεία του Χάρτη Ε.1.2 στα οποία απεικονίζονται με κυκλάκια και τις ενδείξεις Μ, ΜΤ, ΑΥ, ΒΟ τα μεταλλεία/ λατομεία:

– Αφορούν για παράδειγμα μεταλλεία που διαθέτουν Άδεια Μεταλλευτικών Ερευνών ή Μεταλλεία που έχουν Οριστική παραχώρηση?

– Είναι μεταλλεία που είναι παλιά/εγκαταλελειμμένα,  σε λειτουργία ή υπό αδειοδότηση?

– Τα ιδιωτικά μεταλλεία διαχωρίζονται με κάποιο τρόπο/σήμανση από τους χώρους που ερευνώνται από δημόσιο?

– Από ποιες Δημόσιες Υπηρεσίες ή φορείς ζητήθηκαν και ελήφθησαν στοιχεία για τα μεταλλεία?

– Βάσει ποιου/ποιών κριτηρίων εν τέλει γίνεται η τοποθέτηση μιας ανάλογης δραστηριότητας στον εν λόγω Χάρτη?

Χαρακτηριστικό είναι ότι στο κείμενο (τεύχος 2, σελ. 21) γίνεται αναφορά σε 41 αργούντα μεταλλεία στην ΠΑΜΘ, ενώ το σύνολο των αποτυπωμένων Μεταλλείων στον Ε.1.2 ίσως είναι περίπου 32, δηλαδή είναι η καταγραφή πολύ αποσπασματική και ελλιπής.

– Αν στο Χάρτη απεικονίζονται Μεταλλεία τα οποία για παράδειγμα έχουν Οριστική Παραχώρηση και δεδομένου ότι βάσει Νόμου με κάθε αίτηση μπορεί ο ενδιαφερόμενος να ζητήσει και κατόπιν να λάβει έκταση έως δέκα χιλιάδες (10.000) στρέμματα, το δεδομένο αυτό πρέπει -κατά τη γνώμη μας- εφόσον εμφανίζεται σε χάρτη να έχει χωρική έκταση (όπως γίνεται με τους ερευνητέους μεταλλευτικούς χώρους από το δημόσιο) και να μην αντιμετωπίζεται ως σημειακό δεδομένο καθώς δίνεται στον αναγνώστη του Χάρτη λανθασμένη και υποεκτιμημένη εικόνα για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα).

– Είναι γνωστό ότι στις ΠΕ Δράμας και Καβάλας υπάρχουν (αργούντα και σε εν λειτουργία) πολυάριθμα λατομεία μαρμάρου -της τάξεως των εκατοντάδων (τ.2, σελ,110 350 διανοιχθέντα το έτος 2000) και τα τελευταία 2 χρόνια (από την έναρξη εφαρμογής του Καλλικράτη) έρχονται στο Περιφερειακό Συμβούλιο ΑΜΘ για γνωμοδότηση μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων για νέα λατομεία. Στον χάρτη Ε.1.2 απεικονίζονται 8 στην ΠΕ Δράμας και 12 στην ΠΕ Καβάλας (3 εκ των οποίων στη Θάσο).

– Να σημειωθεί ότι και στο ισχύον χωροταξικό του 2003 διαπιστώθηκε ο λανθασμένος χαρακτηρισμός «μεταλλευτική περιοχή Περάματος Πετρωτών».

– Στο Δήμο Κομοτηνής, βόρεια της πόλης, αποτυπώνονται 3 εν λειτουργία υδροηλεκτρικά, τα οποία όμως δεν υπάρχουν στο χώρο/ δεν έχουν κατασκευαστεί ποτέ. Στο παρελθόν είχαν δρομολογηθεί διαδικασίες (δε γνωρίζουμε τι ακριβώς) για το φράγμα των Συμβόλων, παρόλα αυτά δεν έχει κατασκευαστεί.

– Στο τεύχος 2, σελ.105 αναφέρεται «Ιδιαίτερη σημασία παρουσιάζει το κοίτασμα ουρανίου της περιοχών Διποτάμων ΠΕ Δράμας για την μελλοντική ενεργειακή πολιτική της χώρας..» περιγραφή που όπως αναφέρεται στην υποσημείωση αριθ.23 βασίζεται κατά κύριο λόγο σε έκθεση του ΙΓΜΕ.

Διερωτόμαστε αν περιλαμβάνεται στον ευρύτερο σχεδιασμό (της Περιφέρειάς μας και πέραν αυτής) η εκμετάλλευση κοιτάσματος του ραδιενεργού αυτού υλικού δεδομένου των ανεξέλεγκτων επιπτώσεων της ραδιενέργειας στη ζώσα ύλη.

– Ο ΒΙΟΠΑ Προσοτσάνης να διερευνηθεί εάν είναι εγκεκριμένος

– Παρατηρούμε μια μεγάλη αντιφατικότητα στις προωθούμενες επιλογές και στρατηγικές ανάπτυξης της Περιφέρειας ΑΜΘ. Έτσι ενώ για παράδειγμα αναφέρει το ΠΠΧΣΑΑ (τεύχος 4, σελ.8) ότι «ο τουρισμός παραμένει μια ισχυρή προοπτική για την Περιφέρεια με άξονα την ανάδειξη του πλούσιου φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος και με στόχο την ενίσχυση των εναλλακτικών μορφών» κλπ, παράλληλα γίνεται σε διάφορα σημεία του κειμένου εμφανή προσπάθεια εμβόλιμης έγκρισης/ αποδοχής της μεταλλείας ( τ.3, σελ. 21, 170,171 κ.α ), αν και είναι γνωστή σε παγκόσμιο επίπεδο η ιδιαίτερα αρνητική μακροχρόνια και μη αναστρέψιμη επίπτωση της μεταλλείας (και της συνακόλουθης πολλές φορές μεταλλουργίας) σε τομείς όπως η αγροτική παραγωγή, η κτηνοτροφία, οι υδατοκαλλιέργειες και φυσικά ο τουρισμός ο οποίος προϋποθέτει μη ρυπασμένο- υποβαθμισμένο χώρο. Στο Κεφάλαιο Στρατηγικές Πρωτοβουλίες της Περιφέρειας με στόχο την προώθηση της αειφόρου χωρικής της ανάπτυξης Α.1.2.γ (τ.4) μάλιστα γίνεται προσπάθειας να οριστούν όροι  «συνύπαρξης» της μεταλλείας και ανάδειξης και προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος!!

– Οι φορείς της Ροδόπης και του Έβρου έχουν δηλώσει και εγγράφως τις απόψεις τους στο συγκεκριμένο θέμα των εξορύξεων/ μεταλλείας και στην προσπάθεια μετατροπής της περιοχής ιδιαίτερα Ροδόπης/ Έβρου σε «μονοκαλλιέργεια» των μεταλλείων (βλέπε συνημμένη Επιστολή και Υπογραφές Φορέων) αλλά και μεγάλων εκτάσεων της ΠΑΜΘ σε περιοχή όπου  γενικώς η μεταλλεία θα καταλαμβάνει τεράστιες εκτάσεις γης. Βάσει του Χάρτη Ε.1.2 υπολογίζουμε τις περιοχές αυτές σε αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα δεδομένου ότι μια εξ αυτών ξεκινά από το Δ. Νέστου Καβάλας και φτάνει ως τη Χωριστή, 5 περίπου χιλιόμετρα έξω από την πόλη της Δράμας.

– Πιστεύουμε ότι είναι απαραίτητο να συνταχθούν Διαχειριστικά Σχέδια για τις περιοχές του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου ΦΥΣΗ 2000, οι οποίες βρίσκονται εκτός των 4 Εθνικών Πάρκων της ΠΑΜΘ προκειμένου να οριστούν οι επιτρεπόμενες δραστηριότητες και να δοθεί έτσι ένα πιο καθορισμένο πλαίσιο προστασίας στις σημαντικές και ιδιαίτερου φυσικού περιβάλλοντος περιοχές της Περιφέρειας. (τ.4, σελ.9).

– Υπάρχει εμφανής σύγκρουση και εσωτερική αντίφαση μεταξύ Οικοτουριστικών αξόνων (π.χ. περιοχή Άρδα στο Β. Έβρο, Περάματος στο νότιο Έβρο, Παγγαίο Όρος κ.α.), αξόνων ανάπτυξης εναλλακτικού τουρισμού (Δ. Κομοτηνής- Δ. Αρριανών, βόρεια τμήματα Ξάνθης και Δράμας κ.α)  που θέτει το ΠΠΧΣΑΑ μέσω του Χάρτη Ε.2 (τ.4) και της μεταλλείας από το Χάρτη Ε.1.2 σε όλες τις ΠΕ της Περιφέρειας (κ εκτός χάρτη, δηλ ως προωθούμενη τακτική).

– Στο Χάρτη Ε.1.2 στην ΠΕ Ροδόπης η προστατευμένη περιοχή «ποταμός Φιλιουρής» με SCI GR1130006 έχει αποτυπωθεί εσφαλμένα στους χάρτες καθώς όπως είναι εμφανές ότι η οριογραμμή της κοίτης του ποταμού δεν συμπίπτει με την οριογραμμή του Τόπου Κοινοτικής Σημασίας. Πρόκειται για σφάλμα που περιελήφθη στους χάρτες του ΥΠΕΧΩΔΕ κατά το έργο της καταγραφής των οικοτόπων και έκτοτε διαιωνίζεται. Είναι σκόπιμο να διορθωθεί γιατί πέραν του τυπικού του σφάλματος έχει δημιουργήσει προβλήματα κατά τη διαδικασία αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων κ.α

Στο Κεφάλαιο Εφαρμογή των κατευθύνσεων του ΠΠΧΣΑΑ από υπηρεσίες

– Αναφορικά με την αυθαίρετη δόμηση στις παραλίες/ παραθαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές (τ.4, σελ. 9) να σημειώσουμε ότι αυθαίρετες κατοικίες δεν συναντώνται  μόνο εντός των προστατευόμενων περιοχών αλλά σε όλο το παραλιακό μέτωπο της Περιφέρειας καθώς δεν υπάρχει αρτιότητα γηπέδων, επαρκή εγκεκριμένα Τοπικά Ρυμοτομικά Σχέδια, έλεγχος νομιμότητας και παράλληλη επιβολή προστίμου στους αυθαιρετούντες. Αυθαίρετα υπάρχουν και σε ποτάμιες περιοχές όπως στο Δέλτα του Έβρου (έχουν καταγραφεί μερικές εκατοντάδες αυθαίρετα κτίσματα).

– Αναφορικά με τη διασυνοριακή ρύπανση (τ.4, σελ.9). Σαφώς και πρέπει να εντατικοποιηθούν οι προσπάθειες για την αντιμετώπισή της καθώς τα παραπροϊόντα από την εξόρυξη του ορυκτού πλούτου αποτελούν σοβαρές απειλές που δεν έχουν αντιμετωπιστεί επαρκώς, όπως αναφέρει το κείμενο. Φαινόμενα διασυνοριακής ρύπανσης με τοξικά βαρέα μέταλλα από παλιές εγκαταστάσεις εξόρυξης στη γειτονική Βουλγαρία θέτει σε πρόσφατη Ερώτησή του  προς την Ευρ. Επιτροπή  ο Ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων/ από την Ομάδα των Πράσινων στο ΕΚ κ Νίκος Χρυσόγελος (βλέπε:http://www.chrysogelos.gr/index.php?option=com_k2&view=item&id=1391%3Amanagement-of-toxic-wastes-from-extraction-in-bulgaria&Itemid=62&lang=el). Παρόλη την ανωτέρω επισήμανση του ΠΠΧΣΑΑ για τη σοβαρότητα και τη μη αντιμετώπιση της απειλής, υπάρχουν σημεία στο κείμενό του που θέτουν θέμα έναρξης / προώθησης μεταλλουργίας όπως αυτής του χρυσού

— Στο Κεφάλαιο Α.1.2.β Μέτρα, προγράμματα, δράσεις και κάθε είδους ενέργειες που απαιτούνται για την εφαρμογή των στρατηγικών κατευθύνσεων του ισχύοντος Περιφερειακού Πλαισίου, η πλειοψηφία της καταγραφής των δράσεων είναι στην θετική σύμφωνα με τη γνώμη μας κατεύθυνση και είναι θεμιτό να δρομολογηθούν οι ενέργειες.

– Όσον αφορά το Κεφάλαιο  Α.1.2.γ

– Στον τομέα Στρατηγική αξιοποίησης της ενέργειας σε όλους τους τομείςπιστεύουμε  πως πριν την αξιοποίηση της ενέργειας το καίριο στρατηγικό σημείο είναι η εξοικονόμηση της ενέργειας. Να περιληφθεί στις προτεινόμενες πρωτοβουλίες η θερμική θωράκιση των δημοσίων κτιρίων (σχολεία, υπηρεσίες, νοσοκομεία ) η οποία από τη μια μπορεί να εξοικονομήσει χρήματα στην ΠΑΜΘ από το εισαγόμενο ακριβό πετρέλαιο, μειώνει την εξάρτηση από τις αγορές αυξάνοντας της ενεργειακή αυτονομία μας ως Περιφέρεια, και από την άλλη δημιουργεί πράσινες θέσεις εργασίας και βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων.

– Στον τομέα Στρατηγική για την αξιοποίηση, ανάνοιξη και προστασία των φυσικών και πολιτιστικών πόρων και στα πλαίσια όσων αναφέρθηκαν ανωτέρω και των συνημμένων για τα μεταλλεία είναι επιβεβλημένο και δυνατό στον παρόν στάδιο να τεθεί σε επίπεδο Περιφέρειας μια ρήτρα για την αποληψιμότητα των μετάλλων -η οποία εν συνεχεία μπορεί να προωθηθεί ώστε να περάσει και στο μεταλλευτικό κώδικα. Η ρήτρα να αφορά την μη αποδοχή εξορυκτικών και μεταλλευτικών  δραστηριοτήτων που στοχεύουν στην απόληψη μετάλλων ή αμετάλλων που η περιεκτικότητά τους στο πέτρωμα που τα περιλαμβάνει να είναι μικρότερη από 1% περίπου λόγω των ιδιαίτερα επιβαρυντικών επιπτώσεων στις υπόλοιπες ασκούμενες παραγωγικές δραστηριότητες του πληθυσμού (καλλιέργειες, βοσκές, υδατοκαλλιέργειες) και στο ευρύτερο περιβάλλον και την υγεία των ανθρώπων. Στον τομέα αυτό προτείνουμε και την υιοθέτηση του αριθμ. P7_TA(2010)0145 Ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Μαΐου 2010 σχετικά με τη γενική απαγόρευση της εφαρμογής τεχνικών εξόρυξης με χρήση κυανιδίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση  (2011/C 81 E/13) το οποίο στέλνουμε συνημμένα.

– Στο συνολικό κείμενο απουσιάζουν βασικά στοιχεία όπως η έννοια της φέρουσας ικανότητας σε μερικά θέματα όπως για παράδειγμα η υπερβόσκηση. Ο υπολογισμός της φέρουσας βοσκοικανότητας (μπορεί να γίνει μέσα από ορισμό του επικαιροποιηθέντος σχεδίου ή επιτροπή/ νομοθετικό κείμενο) σε Σαμοθράκη Έβρου, Ίασμο Ροδόπης κ.α είναι το πρώτο στάδιο για να αντιμετωπίσουμε το φαινόμενο της υποβάθμισης των δασικών εκτάσεων και την ερημοποίηση.

– Εκκρεμεί στην Περιφέρεια η δράση για τον καθορισμό και το χαρακτηρισμό της γεωργικής γης προτεραιότητας. Η εν λόγω διαδικασία -επικαιροποίηση- πρέπει να περιλάβει και να δρομολογήσει τις απαραίτητες ενέργειες για να λάβει η γεωργική γη χαρακτηρισμό ως προς την παραγωγικότητάς της και να υποδέχεται τις δέουσες δραστηριότητες.

– Γίνεται επίσης ακόμα πιο αισθητή η έλλειψη Δασολογίου και Κτηματολογίου, το σχέδιο αντιμετώπισης της ερημοποίησης, η εφαρμογή του σχεδιασμού για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων

Λόγω της μεγάλης σημασίας του Χωροταξικού θα έπρεπε να αντιμετωπίζεται με την ανάλογη βαρύτητα και να τύχει μιας ουσιαστικής διαδικασίας διαβούλευσης με τους φορείς της κοινωνίας. Αντί γι’ αυτό, υποχρεωνόμαστε να πάρουμε μέρος σε έναν αγώνα δρόμου για να μελετήσουμε, μόνο για το Α1 στάδιο, 600 σελίδες κειμένων -ορισμένες εκ των οποίων απαιτούσαν εξειδικευμένη γνώση, χωρίς άλλη διαδικασία διαβούλευσης πέραν αυτής της ανάρτησης στο διαδίκτυο για λίγες μόνο μέρες. Πόσοι από τους φορείς που επηρεάζονται άμεσα από το χωροταξικό σχεδιασμό πρόλαβαν να ασχοληθούν; Πόσοι από αυτούς είχαν το υλικό και το περιθώριο να οργανώσουν τη διαβούλευση ανάμεσα στα μέλη τους; Το υλικό δε στάλθηκε στους Περιφερειακούς Συνδυασμούς, στους περιφερειακούς Συμβούλους -οι οποίοι θα κληθούν σύντομα να γνωμοδοτήσουν επ’ αυτού-, στις περιβαλλοντικές οργανώσεις της Περιφέρειας κ.α. Πιστεύουμε ότι μια απλή ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας δεν είναι επαρκής ως διαβούλευση στα πλαίσια της διαδικασίας λήψης των αποφάσεων.

Δεν γνωρίζουμε αν κλήθηκε ήαν θα κληθεί στο εγγύς μέλλον να λάβει γνώση η Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης της ΑΜΘ, καθώς το αντικείμενο του σχεδιασμού στα σημαντικά ζητήματα είναι εντός των αρμοδιοτήτων της.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ

ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

http://www.prasino.gr  / katgeros@yahoo.com  /  ecoamth@yahoo.gr

Απ. Σούζου 14, ΤΚ 69100, Κομοτηνή / Ευγενίου Ιορδάνου 32 Καβάλα

Τηλ  25310 37937, 37061/6942482314

Leave a reply