Η Πράσινη Οπτική για τις Εξορύξεις

Παρεμβάσεις των Οικολόγων Πράσινων

Κοινή ερώτηση Χρυσόγελου, Χουντή, Miranda στην Κομισιόν

Tags:

Νέα έργα για μεγάλης κλίμακας υπαίθρια ορυχεία χρυσού με τη χρήση κυανίου σε κατοικημένες περιοχές έχουν ήδη προγραμματιστεί και εκτελούνται στην Ευρώπη, σε μέρη όπως Corcoesto (Γαλικία) ή Χαλκιδική (Ελλάδα), μεταξύ άλλων.

Σε όλα προβλέπονται τεχνικές με τη χρήση κυανιδίων. Το κυάνιο είναι μια εξαιρετικά τοξική χημική ουσία που αποτελεί εν δυνάμει απειλή και σημαντικό κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, όπως εξηγείται στο Παράρτημα VIII της οδηγίας πλαισίου για τα ύδατα. Επιπλέον, οι εταιρείες που υλοποιούν τα έργα αυτά αποτελούν το χαρακτηριστικό παράδειγμα ξένων εταιρειών που εκμεταλλεύονται τους τοπικούς πόρους, υπό την προστασία επιεικών κυβερνήσεων που αλλάζουν τους κανόνες αυθαίρετα, και στη συνέχεια αποχωρούν.

Τα έργα αυτά προκαλούν διάσπαρτες δημόσιες διαμαρτυρίες μέσω ομάδων, οργανώσεων, πολιτικών κομμάτων και ΜΚΟ.

Στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Μαΐου 2010 σχετικά με τη γενική απαγόρευση της εφαρμογής τεχνικών εξόρυξης με χρήση κυανιδίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση εκαλείτο η Επιτροπή να προτείνει την πλήρη απαγόρευση της χρήση κυανιδίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση πριν από το τέλος του 2011. Το Μάιο του 2013, τρία μόλις κράτη μέλη έχουν απαγορεύσει στην πράξη τις τεχνολογίες αυτές.

Υπό το πρίσμα των ανωτέρω, θα μπορούσε η Επιτροπή να απαντήσει στα ακόλουθα ερωτήματα:

Μπροστά στον άμεσο αυτό κίνδυνο και βάσει του προαναφερθέντος ψηφίσματος, πρόκειται η Επιτροπή να ζητήσει από τα κράτη μέλη να απαγορεύσουν την επαναχρησιμοποίηση των τεχνολογιών εξορυκτικής διερεύνησης;

Με ποιον τρόπο προτίθεται η Επιτροπή να ζητήσει από τις κυβερνήσεις της Γαλικίας, της Ελλάδας και των άλλων κρατών μελών να μην προβλέψουν άμεσα ή έμμεσα, οποιοδήποτε έργο εξόρυξης στο πλαίσιο του οποίου γίνεται χρήση κυανίου μέχρι την έναρξη ισχύος μιας γενικής απαγόρευσης, η οποία θα πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή αμέσως, προτού τα επιβλαβή αυτά έργα υλοποιηθούν με τραγικές συνέπειες;

Leave a reply