Η Πράσινη Οπτική για τις Εξορύξεις

Παρεμβάσεις των Οικολόγων Πράσινων

Η τύχη των χωριών που βρίσκονται κοντά στο χρυσωρυχείο στο Krumovgrad μετά την έγκριση της εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων από το Ανώτατο Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων Περιβάλλοντος της Βουλγαρίας / E-012211/2011

Tags: ,

Στις αρχές Νοεμβρίου, το Ανώτατο Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων Περιβάλλοντος του Υπουργείου Υδάτων και Περιβάλλοντος της Βουλγαρίας ενέκρινε την εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων για εξόρυξη χρυσού στο Ada Tepe του Krumovgrad, παρά τη σθεναρή αντίθεση της τοπικής κοινότητας(1). Πέρυσι το καλοκαίρι, η Balkan Mineral & Mining, θυγατρική της Dundee Precious Metals Inc., οργάνωσε δημόσιες ακροάσεις, όπως απαιτεί ο νόμος, αλλά το Υπουργείο Περιβάλλοντος δεν τις έλαβε σοβαρά υπόψη στην τελική έκθεσή του. Οι ανησυχίες της τοπικής κοινότητας εστιάζονται κυρίως στην κοντινή απόσταση των σπιτιών του χωριού και του ποταμού Krumovitsa (η βασική πηγή πόσιμου νερού και άρδευσης στην περιοχή) από το σχεδιαζόμενο ορυχείο επιφάνειας (από 500 m έως 3 000 m), και στην καταστροφή άλλων ευκαιριών για οικονομική δραστηριότητα(2).

Το παράδειγμα του Chelopech, μιας κωμόπολης στην κεντρική Βουλγαρία, όπου η Dundee Precious Metals διαχειρίζεται επί του παρόντος ένα υπόγειο ορυχείο χρυσού και χαλκού, ένα από τα μεγαλύτερα στην Ευρώπη, είναι τρομακτικό. Από τότε που απέκτησε το Chelopech από το κράτος, η DPM έχει λάβει μέτρα για τη βελτίωση της δραστηριότητάς της, αλλά εξακολουθεί να υπάρχει περιστασιακή ρύπανση στον ποταμό Topolnitsa, και οι εκτάσεις στην περιοχή παραμένουν σε μεγάλο βαθμό ακατάλληλες για καλλιέργεια, ενώ το πόσιμο νερό θεωρείται μη ασφαλές. Μάλιστα, η απόρριψη βιομηχανικών αποβλήτων στα ποτάμια συστήματα είναι διαδεδομένη πρακτική πολλών εξορυκτικών εταιρειών στη Βουλγαρία, οι οποίες προτιμούν να πληρώνουν τα μικρά πρόστιμα παρά να αναβαθμίσουν την τεχνολογία τους. Ο κύριος φόβος στο Krumovgrad είναι ότι η περιοχή θα μετατραπεί σε ένα ακόμη Chelopech.

Οι δοκιμές της εταιρείας έχουν αποδείξει ότι, όπως στην περίπτωση του Chelopech, το μετάλλευμα στο Krumovgrad περιέχει πολύ μεγάλες ποσότητες αρσενικού. Ο δήμαρχος του Krumovgrad λαμβάνει σημαντικά μέτρα για την ανάπτυξη της βιολογικής γεωργίας στην περιοχή (καθώς η ΕΕ ενθαρρύνει αυτήν τη δραστηριότητα), αλλά όλα αυτά τα σχέδια θα μπορούσαν να υπονομευθούν εάν προχωρήσει το εξορυκτικό έργο.

Έχει ενημερωθεί η Επιτροπή για την απόφαση του Ανώτατου Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων Περιβάλλοντος, και για τα έγγραφα στα οποία βασίζεται; Ποια ήταν τα αποτελέσματα της έρευνας που ζήτησε ο Επίτροπος Potočnik σχετικά με την εγκυρότητα της ΕΠΕ(3);

 

(1) http://pulitzercenter.org/reporting/bulgaria-ovchari-mayor-opposition-gold-mine-dundee
(2) http://www.nytimes.com/2011/11/01/world/europe/plans-for-gold-mine-divide-bulgarians.html?_r=2&ref=bulgaria
(3) http://www.klassa.bg/news/Read/article/182512_Brussels+to+inspect+the+gold-mining+activity+of+Dundee+Precious+Metal+Inc.+in+Krumovgrad

Leave a reply