Η Πράσινη Οπτική για τις Εξορύξεις

Παρεμβάσεις των Οικολόγων Πράσινων

Ορυχεία χρυσού και στην ΠΓΔΜ;

Tags: , ,

FFB0D2265254FBEE3BFCB07F2507BCC3Ερώτηση του Νίκου Χρυσόγελου για την λειτουργία ορυχείου χρυσού στην ΠΓΔΜ

Το ζήτημα της αξιοποίησης ενός ακόμα μεταλλοφόρου κοιτάσματος χαμηλής περιεκτικότητας σε χρυσό στα Βαλκάνια φέρνει στο Ευρωκοινοβούλιο με γραπτή ερώτησή του ο ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων/Ομάδα των Πράσινων στο Ευρωκοινοβούλιο, Νίκος Χρυσόγελος.

Πρόκειται για ορυχείο χρυσού στην τοποθεσία Ilovitzaτης ΠΓΔΜ.  Όπως αναφέρεται στην ερώτηση, η περιεκτικότητα των εδαφών σε χρυσό δεν υπερβαίνει τα 0,32 γραμμάρια/τόνο, σύμφωνα με την εταιρεία, ενώ συνολικά υπολογίζεται ότι το κοίτασμα περιλαμβάνει 3,8 εκατομμύρια ουγγιές χρυσού. Η εταιρεία δηλώνει ότι ο χρυσός και ο χαλκός θα παράγονται ως συμπύκνωμα, το ορυχείο θα κατασκευαστεί το 2015 και θα είναι έτοιμο για παραγωγή στα μέσα του 2017. Παραμένει όμως άγνωστο αν θα χρησιμοποιηθεί τεχνολογία εκχύλισης κυανίου ή αν έχει εκπονηθεί Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

Σύμφωνα όμως με τη Διεθνή Συνθήκη του Espoo για τη Διασυνοριακή Ρύπανση, η Ελλάδα και η Βουλγαρία είναι “επηρεαζόμενα μέλη”. Επομένως έχουν βαρύνουσα άποψη στη διαδικασία έγκρισης και η χώρα όπου πρόκειται να γίνει το έργο οφείλει να παράσχει στο κοινό των περιοχών που πιθανόν να επηρεαστούν πλήρη και έγκαιρη πληροφόρηση και να τους δώσει τη δυνατότητα να συμμετέχουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Ο Νίκος Χρυσόγελος δήλωσε σχετικά:

«Οι εξορύξεις χρυσού ακυρώνουν στην πράξη τις υπόλοιπες παραγωγικές διαδικασίες. Δυστυχώς είναι δεδομένο ότι λόγω της ανόδου της τιμής του χρυσού έχουν καταστεί συμφέρουσες πολλές εξορύξεις χρυσού στα Βαλκάνια που αλλιώς δε θα συνέφεραν. Όμως οι χώρες που πλήττονται από την οικονομική κρίση αδυνατούν να αντισταθούν σε οικονομικά και περιβαλλοντικά καταστροφικούς όρους που μπορεί να επιβάλουν οι  εξορυκτικές εταιρείες. Θα αγωνιστούμε για να μην μετατραπούν σε χώρο υποδοχής ρυπογόνων παραγωγικών διαδικασιών στο όνομα της αντιμετώπισης της κρίσης.Η πραγματική όμως και ταυτόχρονα, μακροχρόνια βιώσιμη λύση στην οικονομική κρίση των Βαλκανίων είναι η μετάβασή τουςσε μια εποχή πράσινης καινοτομίας και στη δημιουργία θέσεων εργασίας σε σύγχρονους τομείς της πράσινης οικονομίας. Από αυτή την οπτική, η αξιοποίηση και η ανακύκλωση χρυσού και άλλων μετάλλων που υπάρχει ήδη σε μεγάλες ποσότητες σε προϊόντα που κυκλοφορούν στην αγορά ή σε απόβλητα που έχουν παραχωθεί σε χωματερές είναι η εναλλακτική πρόταση διασφάλισης πρώτων υλών σε συνδιασμό με αποτελεσματική χρήση των πρώτων υλών. Μια μονάδα ανάκτησης χρυσού από ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές μετά τη χρήση τους μπορεί να εξασφαλίζει τριπλάσια ποσότητα σε σχέση με αυτή που παράγεται από ένα ορυχείο. Όμως η εξόρυξη αφήνει πίσω της τεράστια βουνά από απόβλητα αφού για μισό γραμμάριο χρυσού παράγεται ποσότητα αποβλήτων που συχνά ξεπερνάει τον ένα τόνο. Οι πράσινες λύσεις συνδυάζουν βιώσιμες μορφές οικονομίας, δημιουργία μακροχρόνια σταθερών θέσεων εργασίας, διάχυση του οφέλους στην κοινωνία και προστασία του περιβάλλοντος. Αρκεί να υπάρχει, βέβαια, η αντίστοιχη πολιτική βούληση και ο κατάλληλος σχεδιασμός»

Ακολουθεί ολόκληρο το περιεχόμενο της ερώτησης

Θέμα: «Διασυνοριακές επιπτώσεις από πιθανή λειτουργία ορυχείου χρυσού – χαλκού στην Ilovitza της ΠΓΔΜ»

Στις 24 Ιουλίου 2012, υπογράφηκε σύμβαση παραχώρησης προς την εταιρεία EuromaxResourcesμεταλλοφόρου κοιτάσματος χρυσού – χαλκού, έκτασης 5 km2, στην τοποθεσία Ilovitzaτης ΠΓΔΜ [1]. Πρόκειται για περιοχή που βρίσκεται στη λεκάνη απορροής του ποταμού Στρυμώνα, πολύ κοντά στα σύνορα με Βουλγαρία και Ελλάδα. Η περιεκτικότητα των εδαφών σε χρυσό δεν υπερβαίνει τα 0,32 γραμμάρια/τόνο, σύμφωνα με την εταιρεία, ενώ συνολικά υπολογίζεται ότι το κοίτασμα περιλαμβάνει 3,8 εκατομμύρια ουγγιές χρυσού [2]. Η εταιρεία δηλώνει ότι ο χρυσός και ο χαλκός θα παράγονται ως συμπύκνωμα, το ορυχείο θα κατασκευαστεί το 2015 και θα είναι έτοιμο για παραγωγή στα μέσα του 2017. Σύμφωνα με τη Διεθνή Συνθήκη του Espoo για τη Διασυνοριακή Ρύπανση (1994), η Ελλάδα και η Βουλγαρία είναι “επηρεαζόμενα μέλη”, ως εκ τούτου έχουν βαρύνουσα άποψη στη διαδικασία έγκρισης και η χώρα όπου πρόκειται να γίνει το έργο οφείλει να παράσχει στο κοινό των περιοχών που πιθανόν να επηρεαστούν πλήρη και έγκαιρη πληροφόρηση και να τους δώσει τη δυνατότητα να συμμετέχουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Ερωτάται η Επιτροπή:

1. Έχει ενημερωθεί για τα σχέδια εξόρυξης χρυσού και χαλκού στη συγκεκριμένη περιοχή και τις πιθανές διασυνοριακές περιβαλλοντικές επιπτώσεις τους; Έχει γίνει Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων; Γνωρίζει αν θα χρησιμοποιηθεί τεχνολογία εκχύλισης κυανίου;

2. Γνωρίζει για τυχόν διαδικασίες διαβούλευσης με τα γειτονικά κράτη – μέλη της ΕΕ, Ελλάδα και Βουλγαρία; Σκοπεύει να ενημερώσει περαιτέρω τα κράτη – μέλη της περιοχής για τυχόν περιβαλλοντικές επιπτώσεις που αναμένονται από τη συγκεκριμένη επένδυση;

3. Με δεδομένο ότι προωθούνται πολλά σχέδιαγια εξορύξεις στα Βαλκάνια [3], όπου οι χώρες που πλήττονται από την οικονομική κρίση αδυνατούν να αντισταθούν σε οικονομικά και περιβαλλοντικά καταστροφικούς όρους που μπορεί να επιβάλουν οι  εξορυκτικές εταιρείες, τι μέτρα λαμβάνει, τουλάχιστον σε συνεργασία με κράτη – μέλη της ΕΕ στην περιοχή, για να αποφευχθούν μη-αντιστρεπτές επιπτώσεις στο περιβάλλον και την υγεία των πολιτών από τις εξορυκτικές δραστηριότητες;

 

_______________________________________

[1] EurOmax Resources Ltd to invest $500 mln, plans to hire 500 people http://vlada.mk/node/4026?language=en-gb

[2] http://www.euromaxresources.com/s/Ilovitza.asp

[3] http://www.euromaxresources.com/i/maps/EOX_EUmap_props.jpg

Leave a reply