Η Πράσινη Οπτική για τις Εξορύξεις

Παρεμβάσεις των Οικολόγων Πράσινων

Τα Ορυχεία της Τρέπτσα (πλούσια σε μόλυβδο και ψευδάργυρο) στην πόλη Κόσοβσκα Μιτρόβιτσα του Κοσσυφοπεδίου

Tags: ,

Χρυσό της ΧαλκιδικήςΕισήγηση του Νίκου Χρυσόγελου για τα Ορυχεία μολύβδου και ψευδαργύρου στην πόλη Κόσοβσκα Μιτρόβιτσα. Ο Νίκος Χρυσόγελος, ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων, συμμετείχε στην 5η Διακοινοβουλευτική Συνάντηση Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Κοσσόβου, ως μέλος της μόνιμης αντιπροσωπείας του ΕΚ, και παρουσίασε μια εισήγηση για τα Ορυχεία Trepca (μολύβδου και ψευδαργύρου) στην πόλη Κόσοβσκα Μιτρόβιτσα.

Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την τιμή που μου κάνατε να με προσκαλέσετε να είμαι σήμερα εδώ μαζί σας προκειμένου να ανταλλάξουμε ιδέες και προτάσεις για την προστασία του περιβάλλοντος στο Κοσσυφοπέδιο.

Είμαι πεπεισμένος ότι η προστασία και η διαχείριση του περιβάλλοντος αποτελεί κατάλληλη βάση για τη βιώσιμη και πράσινη οικονομία, καθώς και για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και την ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής.

Στην περιοχή μας – δηλ. στα Βαλκάνια – οι πολίτες πολύ συχνά πιστεύουν ότι η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί εμπόδιο για την ανάπτυξη. Χωρίς όμως την προστασία του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων δεν υπάρχει μέλλον, όπως επίσης, τρόποι για μια βιώσιμη οικονομία που θα μπορεί να εξασφαλίζει μια καλύτερη ποιότητα ζωής. (more…)

Η τύχη των χωριών που βρίσκονται κοντά στο χρυσωρυχείο στο Krumovgrad μετά την έγκριση της εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων από το Ανώτατο Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων Περιβάλλοντος της Βουλγαρίας / E-012211/2011

Tags: ,

Στις αρχές Νοεμβρίου, το Ανώτατο Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων Περιβάλλοντος του Υπουργείου Υδάτων και Περιβάλλοντος της Βουλγαρίας ενέκρινε την εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων για εξόρυξη χρυσού στο Ada Tepe του Krumovgrad, παρά τη σθεναρή αντίθεση της τοπικής κοινότητας(1). Πέρυσι το καλοκαίρι, η Balkan Mineral & Mining, θυγατρική της Dundee Precious Metals Inc., οργάνωσε δημόσιες ακροάσεις, όπως απαιτεί ο νόμος, αλλά το Υπουργείο Περιβάλλοντος δεν τις έλαβε σοβαρά υπόψη στην τελική έκθεσή του. Οι ανησυχίες της τοπικής κοινότητας εστιάζονται κυρίως στην κοντινή απόσταση των σπιτιών του χωριού και του ποταμού Krumovitsa (η βασική πηγή πόσιμου νερού και άρδευσης στην περιοχή) από το σχεδιαζόμενο ορυχείο επιφάνειας (από 500 m έως 3 000 m), και στην καταστροφή άλλων ευκαιριών για οικονομική δραστηριότητα(2).

Το παράδειγμα του Chelopech, μιας κωμόπολης στην κεντρική Βουλγαρία, όπου η Dundee Precious Metals διαχειρίζεται επί του παρόντος ένα υπόγειο ορυχείο χρυσού και χαλκού, ένα από τα μεγαλύτερα στην Ευρώπη, είναι τρομακτικό. Από τότε που απέκτησε το Chelopech από το κράτος, η DPM έχει λάβει μέτρα για τη βελτίωση της δραστηριότητάς της, αλλά εξακολουθεί να υπάρχει περιστασιακή ρύπανση στον ποταμό Topolnitsa, και οι εκτάσεις στην περιοχή παραμένουν σε μεγάλο βαθμό ακατάλληλες για καλλιέργεια, ενώ το πόσιμο νερό θεωρείται μη ασφαλές. Μάλιστα, η απόρριψη βιομηχανικών αποβλήτων στα ποτάμια συστήματα είναι διαδεδομένη πρακτική πολλών εξορυκτικών εταιρειών στη Βουλγαρία, οι οποίες προτιμούν να πληρώνουν τα μικρά πρόστιμα παρά να αναβαθμίσουν την τεχνολογία τους. Ο κύριος φόβος στο Krumovgrad είναι ότι η περιοχή θα μετατραπεί σε ένα ακόμη Chelopech. (more…)

Παρέμβαση της Ε.Ε. για την εξόρυξη χρυσού στη Βουλγαρία

Tags: , , ,

Μετά από παρεμβάσεις του Μ. Τρεμόπουλου στο ευρωκοινοβούλιο

Επανεξέταση της σύμβασης της εταιρίας Dundee PreciousMetalInc. για εξόρυξη χρυσού στο Krumovgrad της Βουλγαρίας, λόγω παρατυπιών στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, ζήτησε ο Ευρωπαίος Επίτροπος Περιβάλλοντος Ποτότσνικ, μετά και από παρεμβάσεις και ερώτηση του ευρωβουλευτή Μ. Τρεμόπουλου.

Σχετικές πληροφορίες δημοσίευσε η βουλγαρική εφημερίδα Klassa:

http://www.klassa.bg/news/Read/article/182512_Brussels+to+inspect+the+gold-mining+activity+of+Dundee+Precious+Metal+Inc.+in+Krumovgrad

http://www.klassa.bg/news/Read/article/183365_

Minister+of+Environment+returns+for+review+the+EIA+report+on+gold-mining+activities+near+Krumovgrad

Στην ερώτηση που είχε καταθέσει τον Ιούλιο ο ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων σημείωνε ότι η Βουλγαρία υποχρεούται να διασφαλίσει ότι η διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας πραγματοποιείται χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η ανθρώπινη υγεία, χωρίς να χρησιμοποιούνται διαδικασίες ή μέθοδοι που θα μπορούσαν να βλάψουν το περιβάλλον, και κυρίως χωρίς να εγκυμονούνται κίνδυνοι για τα ύδατα, τον αέρα, το έδαφος, ή τη χλωρίδα και την πανίδα. Δήλωνε επίσης ότι η εταιρεία εξόρυξης πρέπει να υποβάλει μελέτη εκτίμησης των επιπτώσεων που πρόκειται να έχει στις περιοχές του δικτύου Natura 2000 που πλήττονται. Παρότι η βουλγαρική κυβέρνηση όφειλε να εκπληρώσει όλες αυτές τις υποχρεώσεις, παραχώρησε δικαιώματα για την εξόρυξη χρυσού στο AdaTepe, κοντά στο Krumovgrad–κατά παράβαση της νομοθεσίας της ΕΕ– χωρίς να πραγματοποιήσει εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και χωρίς να αξιολογήσει τη συμμόρφωση του σχεδίου με την ευρωπαϊκή Οδηγία για τους οικοτόπους. Στην απάντησή του, ο Επίτροπος Ποτότσνικ δήλωνε ότι θα εξετάσει τη συγκεκριμένη περίπτωση και δεν θα διστάσει να λάβει μέτρα. (more…)

Παράνομη παραχώρηση δικαιωμάτων εξόρυξης χρυσού στο Krumovgrad στη Βουλγαρία /E-006936/2011)

Tags: ,

Η βουλγαρική κυβέρνηση παραχώρησε για διάστημα 30 ετών δικαιώματα στην Dundee Precious Metals, μια εταιρεία με έδρα τον Καναδά, και στο υποκατάστημά της στη Βουλγαρία, την Balkan Mineral and Mining, για εξόρυξη χρυσού στο Ada Tepe, κοντά στο Krumovgrad.

Η Βουλγαρία συνέταξε έγγραφο επισκόπησης(1) των σημαντικών θεμάτων διαχείρισης των υδάτων που εντοπίζονται στην υπολεκάνη απορροής του ποταμού Έβρου, ζήτησε τη γνώμη του ενδιαφερόμενου μέρους για αυτά και προσκόμισε στην Επιτροπή αντίγραφο του εν λόγω εγγράφου. Σύμφωνα με αυτήν την επισκόπηση, η Βουλγαρία αναγνωρίζει ότι οι εξορυκτικές δραστηριότητες (συμπεριλαμβανομένων αυτών στην περιοχή του Krumovgrad) αποτελούν μία από τις μεγαλύτερες πηγές βιομηχανικής ρύπανσης στην υπολεκάνη απορροής του ποταμού Έβρου. Επιπλέον, επισημάνθηκε ότι οι υδάτινες μάζες κατάντη του χρυσωρυχείου του Ada Tepe διατρέχουν τον κίνδυνο να μην πληρούν τα πρότυπα ποιότητας έως το 2015. (more…)

Ελληνο-Βουλγαρικό Πράσινο Μέτωπο

Tags: , ,

2011-02-26 Bulgaria Kardzhali DSCN9067sΠεριοδεία Μ. Τρεμόπουλου σε περιοχές και ορυχεία της Βουλγαρίας, με περιβαλλοντικές επιπτώσεις και σε παραπόταμους του Έβρου

Στενή συνεργασία για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων, αρκετά από τα οποία είναι κοινά ή έχουν επιπτώσεις και στην ελληνική πλευρά και έχει θέσει ο Μιχάλης Τρεμόπουλος στο ευρωκοινοβούλιο, δεσμεύτηκαν ότι θα έχουν Δήμαρχοι, περιβαλλοντικές οργανώσεις και Πράσινοι ακτιβιστές στη Νότια Βουλγαρία.

Ο ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων, που εκτός από αντιπρόεδρος της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι και ο μοναδικός εκλεγμένος Πράσινος στα Βαλκάνια, κάνοντας 20 ερωτήσεις μόνο για τη Βουλγαρία, ως σταθμούς στην περιοδεία του, που διοργανώθηκε από το Βουλγαρικό Κέντρο για την Πράσινη Οικονομία, είχε:

  • Το μεγαλύτερο ορυχείο χαλκού στα Βαλκάνια AsarelMedet στο Panagyuriste, όπου είχε επαφές με τη διοίκηση της επιχείρησης και μαζί με εκπροσώπους περιβαλλοντικών οργανώσεων είχαν την ευκαιρία να δουν από κοντά τον τρόπο λειτουργίας των μεταλλείων. Κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους το ορυχείο ρύπανε δύο φορές τον ποταμό Luda Yana, που είναι παραπόταμος του Έβρου. Εδώ και χρόνια οι κάτοικοι από τα κοντινά χωριά αναφέρουν θανάτους ψαριών και πολλά κρούσματα καρκίνου μεταξύ τους. Ο Μ. Τρεμόπουλος ζήτησε την έναρξη ενός ανοικτού δημόσιου διαλόγου των ορυχείων με την αυτοδιοίκηση και τους κατοίκους της περιοχής σχετικά με τα αναγκαία μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την αποφυγή της ρύπανσης αλλά και την αποκατάσταση του περιβάλλοντος και πήρε τη δέσμευση του διευθυντή των ορυχείων. Δημόσιος διάλογος αυτού του είδους γίνεται στη Βουλγαρία για πρώτη φορά. (more…)